วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

911 ลุยเดี่ยว !!

 

“บิ๊กลือ”สั่ง ยกระดับความพร้อม ในการรับมือ”พายุ ปาบึก” ให้จัดกำลังทางเรือใหม่ …ใช้ “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” เป็นฐานบัญชาการลอยน้ำ ลำเดียว แทน เรือหลวงอ่างทอง -รล.มกุฎราชกุมาร ที่มีขนาดเล็กกว่า เสริม ฮ.4ลำ และ4 ชุดปฏิบัติการ
MAL Team-NDAT Team-S&R Team

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.อนุมัติให้ยกระดับความพร้อมการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขั้นสูงสุด กรณีพายุโซนร้อน”ปาบึก” จะพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ใน 4-5 ม.ค.62

โดยให้จัด”หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณะภัยทางทะเล กองทัพเรือ “ ใหม่ จากเดิมที่ เป็น เรือหลวง อ่างทอง และเรือหลวงมกุฏราชกุมาร มาเป็น
ร.ล.จักรีนฤเบศร และ เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ 4 เครื่อง

พร้อม 1 ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ(Maritime Aquatic Life Support Team: MAL) 1 ชุดสำรวจสำรวจและประเมินความเสียหาย ทร.(Naval Disaster Assessment Team:NDAT) 1 ชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบก Search and Rescue 1 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ให้พร้อมออกเรือได้ภายใน 24 ชม. หรือปฏิบัติได้ทันที่ ตามที่ ศปก.ทร./ศบภ.ทร. สังการ

error: Content is protected !!