วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

บูรณาการ สู้”ปาบึก”

03 ม.ค. 2019
112

 

“ผบ.สูงสุด”สั่ง เหล่าทัพ ปฏิบัติตาม แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย 2560” บูรณาการ รับมือ พายุ“ปาบึก” ถล่มใต้ ทำพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ในวงกว้าง ยัน พร้อมตลอด24ชม.

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้ “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทยส่วนหน้า”,ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยทหารในพื้นที่จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วตาม”แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พ.ศ. 2560”

พลตรีกฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งเตรียมรับมือและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อลดผล กระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

พร้อมเน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมสรรพกำลังที่มีอยู่ให้มีความพร้อมเต็มขีดความสามารถ ทั้งในด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมิต้องร้องขอ

โดยให้กองทัพบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการอพยพเคลื่อนย้าย คน,สัตว์เลี้ยงและสิ่งของจากพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งการบริการด้านการแพทย์ ,การแจ้งเตือนข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมแผนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย

“กองบัญชาการกองทัพไทย ขอยืนยันความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ และจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ”

error: Content is protected !!