วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“บิ๊กลือ” ควง “รองเสธ.โต้ง-ผบ.แก๋ง”น้องเลิฟ ตรวจหน่วยรบ สอ.รฝ.ในทะเล…

“บิ๊กลือ” ควง “รองเสธ.โต้ง-ผบ.แก๋ง”น้องเลิฟ ตรวจหน่วยรบ สอ.รฝ.ในทะเล…./ “รองเสธ.โต้ง” แยกวง ตรวจ ศูนย์ประสานงานชายแดนทางทะเล ไทย – เมียนมา ด้วย

การลงใต้ เดินสาย เยี่ยมหน่วยกำลังรบ ของ สอ.รฝ. ครั้งนี้ ทั้งที่ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 451 เกาะช้าง จังหวัดระนอง หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 491 เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 452 เกาะปูยู จังหวัดสตูล ครั้งนี้….บิ๊กลือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. มี “รองเสธ.โต้ง” พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองเสนาธิการทหารเรือ ร่วมคณะด้วย และยังมี “ผบ.แก๋ง” พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผบ.ทัพเรือภาค3 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมคณะด้วย….,ว่ากันว่า เป็น2 น้องเลิฟ ของ บิ๊กลือ ที่นอกจาก ฝีมือถูกใจแล้ว ยังจะถูกโฉลก ถูกชะตา กันอีกด้วย…..จนเป็นที่จับตามอง กันว่า ก้าวขยับ จากนี้ เตรียมขึ้น 5 ฉลาม และ ชิง ผบ.ทร. ในอนาคต

วันนี้ พลเรือโท ไกรศรี ยังแยกคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วย

โดยมี นาวาเอก ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา ต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเพื่อรับทราบถึงภารกิจตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2539 ในการเป็นหน่วยอำนวยการด้านนโยบายในระดับพื้นที่และเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายเมียนมาร์ เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในการทำประมงตามแนวชายแดนทางทะเล ไทย – เมียนมา มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานติดตามผล และกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทำประมงบริเวณชายแดนทางทะเล ไทย – เมียนมา ฃ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และ เสริมสร้างความอันดีระหว่าง ไทย – เมียนมา

โดยในรอบปีที่ผ่านมา มี การจัดประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานปฏิบัติการข่าวในพื้นที่จังหวัดระนอง การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา (ระนอง – เกาะสอง) จัดเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (TBC) การเชิญผู้ประกอบการเรือประมงร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการทำประมงตามแนวเขตน่านน้ำ ไทย – เมียนมา การจัดการประชุมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง

การร่วมตรวจสอบและตรวจยึดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ การประสานกับกองทัพเรือเมียนมา ในการค้นหาเรือสปีดโบ๊ทของไทย ที่สูญหายจากฝั่งไทย การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย และเมียนมา ประจำจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา การบูรณาการร่วมในการดูแลนักท่องเที่ยว

error: Content is protected !!