วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ทอ.สั่ง 5 กองบิน และฉก.9 ปัตตานี พร้อม รับมือสถานการณ์พายุ“ปาบึก”

ทอ.สั่ง 5 กองบิน และฉก.9 ปัตตานี พร้อม รับมือสถานการณ์พายุ“ปาบึก” ระดม ทหาร – ยุทโธปกรณ์ เครื่องบิน -ฮ.พร้อม ช่วยเหลือเต็มขีดความสามารถ

ทั้ง กองบิน 2 ลพบุรี กองบิน 5 ประจวบคีรีขันธ์ กองบิน 6 ดอนเมือง กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี กองบิน56 สงขลา กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี และศูนย์ยุทธการทางอากาศ

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นประธานประชุมหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ของไทย ในช่วงวันที่ ๓ – ๕ มกราคม ๒๕๖๒

โดยเป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Teleconference หรือ VTC ร่วมกับ ผู้บังคับการกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองบิน ๖ ดอนเมือง กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ จังหวัดปัตตานี และศูนย์ยุทธการทางอากาศ

สำหรับขณะนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้เตรียมความพร้อมอากาศยาน ยานพาหนะ และพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้แก่
– เฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิตแบบ EC-725 จำนวน ๒ เครื่อง และ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ ง (Bell-412) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต พร้อมปฏิบัติภายใน ๓๐ นาที
– เครื่องบิน C-130 จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับลำเลียงความช่วยเหลือต่างๆ จากส่วนกลาง พร้อมปฏิบัติภายใน ๒ ชั่วโมง
– พัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เรือท้องแบน เรือเร็วไฟเบอร์กลาส เครื่องยนต์เรือหางยาว เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ทำไฟ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องกรอกทรายและสายพานลำเลียง รถบรรทุกน้ำ รถผลิตน้ำดื่ม รถยูนิม็อก รถอโศก และรถครัวสนาม เป็นต้น

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ กล่าวว่า “ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก จึงได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยในขณะนี้ได้ให้ทุกกองบินในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อม ทั้งในการป้องกันหน่วยที่ตั้งให้มีความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยประสานการปฏิบัติและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ซ้ำซ้อน”

error: Content is protected !!