วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“ผบ.พล.ม.3”ตระเวนเยี่ยม ให้กำลังใจ ทหาร ตำรวจ จนท. ประจำจุดตรวจ จุดสกัด และ ศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุ กาฬสินธุ

01 ม.ค. 2019
263

พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ จุดตรวจ/จุดสกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด

และรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

error: Content is protected !!