วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ผบ.ทอ” ติดยศ “เรืออากาศตรี” ให้62 นักเรียนนายเรืออากาศ ….. ต้อนรับ นายทหารอากาศใหม่

 

“บิ๊กต่าย” พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศเรืออากาศตรี ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 62 จำนวน69 นาย ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 62 มีผู้จบการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน10 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 14 นาย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 13 นาย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน8 นาย

มีผู้ที่มีผลการศึกษาสมควรได้รับสมควรได้รับโล่ทองรณนภากาศจำลอง จำนวน 3 นาย คือ ว่าที่เรืออากาศตรี สุทิต ปฐมเอม สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา, ว่าที่เรืออากาศตรี ภูริพันธ์ เนตรอนงค์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ, และ ว่าที่เรืออากาศตรี ทินภัทร แสงศิริฉาย สาขาวิชา วิศวกรรมอากาศยาน

error: Content is protected !!