วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ถอดรหัส วาทะ”ป๋า”…”เห็นต่าง แต่อย่าเป็นศัตรูกัน”…

27 ธ.ค. 2018
145

 

“คิดว่าถ้านักการเมือง ที่เรียกว่า ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน เห็นแก่ ความเป็นมิตร ทุกอย่าง ก็จะราบรื่น และไปได้สวยงาม ต้องพูดว่า เห็นต่างกันด้วยความเป็นมิตรจะดีมาก เพราะทุกคนเป็นมิตรกันและเห็นต่างกันแค่นั้น

ขอให้นายกฯเห็นว่าฝ่ายค้านเห็นต่าง ก็เห็นต่างอย่างนี้มิตร แต่อย่าเห็นต่าง เป็นศัตรูกัน ซึ่งไม่มีประโยชน์ ขอให้คิดว่าความเห็นต่างต้องมี แต่มีอย่างมิตร ขอให้นายกฯช่วยทำตรงนี้ อย่าเห็นต่างกับฝ่ายค้าน ซึ่งก็โอเค. ต้องเห็นต่างอยู่แล้ว แต่ต้องเห็บต่างอย่างมิตร ผมอยากให้นายกฯทำตัวอย่างว่า ผมเห็นต่างกับคุณ แต่ผมก็เป็นเพื่อนกับคุณ ก็จะทำเหตุการณ์ต่างๆไปได้ราบรื่น…..”
พลเอก เปรม 27 ธค.2561

 

error: Content is protected !!