วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“ป๋าเปรม” ฝาก เหล่าม้า ช่วยกัน ทำ “ห้องสมุด ทหารม้า”

27 ธ.ค. 2018
235

 

เลือดทหารม้าแรงกล้า…..พลเอกเปรม ป๋า ของทหารม้า …ฝาก “บิ๊กตี๋” พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรณสพ ผช.ผบ.ทบ. และ ผบ.เจี๊ยบ พลตรีปรีชา เบญจขันธ์ ผบ.ศูนย์การทหารม้า และ ผบ.หน่วยทหารม้า ช่วยกัน สร้าง”ห้องสมุดทหารม้า” เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับทหารมาทั้งหมด ความจริงทุกทุกกองพลทหารม้า ควรจะมีห้องสมุดแต่เราควรจะมีห้องสมุดกลาง. ห้องสมุดใหญ่ ที่ ศูนย์การทหารม้า สระบุรี. แต่แยกออกให้เป็น เอกเทศ เพื่อรวบรวม ตำรา หนังสือ ของเหล่าทหารม้า ที่น่าจะมีมากกว่า 2 เล่ม เพราะของทหารราบ มี9 เล่ม แต่ทำไม ของเรา มีแค่2 เล่ม ทหารม้า เราเป็นเหล่า ที่มีลักษณะพิเศษ พิธีอาบน้ำม้า ชี้ทหารม้า เรามีความรักพวกพ้อง เรามีแต่มิตรกัน ไม่มีเห็นต่าง.

error: Content is protected !!