วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“บิ๊กตู่”สั่ง เปลี่ยน image. กอ.รมน.

25 ธ.ค. 2018
122

 

เน้นเป็น องค์กร ผสมทหาร-ตำรวจ-พลเรือน 2:1:1..สั่งเพิ่ม สัดส่วน ตำรวจ-พลเรือน เพิ่มขึ้น ปรับบทบาทสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เตรียมโยกย้ายใหม่ ภายใน กอ.รมน.

“นายกฯบิ๊กตู่” สั่งเพิ่มสัดส่วน ตำรวจ พลเรือน ใน กอ.รมน.มากขึ้น เพิ่อไม่ให้ถูกมองว่า มีแต่ทหาร เป็นเครื่องมือของกองทัพ แต่ต้องเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ใช้อัตราส่วน2:1:1 ทหารยังเป็นหลักด้านความมั่นคง /เผย กอ.รมน. มีอัตรา 970 นาย เป็นทหาร 770 และ ตำรวจ พลเรือน แค่200 คน รวมกำลังพลส่วนกลาง ราว1,500 นาย

“บิ๊กเล็ก” พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ. และ ผช.ผอ.รมน. มอบของขวัญปีใหม่ และพบปะ ระดับผู้บริหาร และ กำลังพล กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)

พร้อมกล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ ผอ.รมน. คาดหวังกับบทบาท กอ.รมน. ต้องการให้ปรับบทบาท ตามสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปรไป

พวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่า ภัยความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซี่ง พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 มีผลบังคับใช้แล้ว และ กำหนดให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยขับเคลื่อนหลัก ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ในการแถลงผลงานและแผนงานปี2562 ล่าสุดนั้น พลเอกประยุทธ์ เน้นย้ำมาตลอด ขับเคลื่อน กอ.รมน.ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ นายกฯและผอ.รมน.

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.และรองผอ.รมน. ได้หารือกับผม ว่า แนวทางขับเคลื่อน และ ปัญหาหลัก ปัจจัยหลัก คือ คน คนของเราต้องมีความพร้อมก่อน และสั่งการให้ผมและ พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ.และ เลขาฯรมน หารือกันว่า จะปรับคนอย่างไร

รวมทั้งปรับย้าย ที่ตอนนี้เราเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับภารกิจสำคัญยิ่งในข้างหน้านี้

“การปรับย้าย ที่จะเกิดขึ้น ในไม่ช้านี้ นั้น ไม่ใช่ เพราะท่านไม่ดีไม่เก่ง แต่อาจไม่เหมาะ เท่านั้นเอง เพราะคนท่ีจะทำงาน กอ.รมน. นั้น ต้องมีจิตวิญญาณ ของการรับผิดชอบต่อการรักษาความมั่นคง ต่างจากความเป็นทหารเล็กน้อย แม้จะเป็นField เดียวกัน ดังนั้น ต้องขออภัยตรงนี้

ความจริง ปีใหม่ ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้ แต่ก็ตัองแจ้งไว้ก่อน

หลายภาคส่วน ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง นายกฯ อยากให้ กอ.รมน.เป็นภาพ พลเรือน-ตำรวจ-ทหาร (พตท.) ไม่ใช่มีแต่ทหาร เพราะจะถูก มองว่า กอ.รมน.เป็นเครื่องมือของกองทัพ

อยากให้มี ตำรวจ พลเรือน มากขึ้น แต่คงไม่ทันท่วงที ต้องค่อยเป็นค่อยไป ในอนาคต ในอัตรา ทหาร:ตำรวจ-พลเรือน 2:1:1

รวมทั้ง ระดับผู้บริหาร และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติ(ศปป. ) หมายเลขต่างๆ ด้วย ที่ในอนาคตอาจมีทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร ให้มองเป็นภาพ พลเรือน ตำรวจ ทหาร
ที่เราต้องขับเคลื่อนต่อไป และ ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไป เราคงรู้ดีว่า อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านมั่นคง และปรับภาพ พลเรือน ตำรวจ ทหาร แต่ทหารก็คงเป็นหลัก

ทั้งนี้ มีรายงาน ว่า กอ.รมน. สวนรื่นฤดี ที่เป็นในส่วนบัญชาการ มีอัตรา กำลังพล970 นาย เป็นทหาร 770 และ ตำรวจ พลเรือน รวม 200 คน แต่รวมกำลังพลส่วนกลาง ราว1,500 นาย

error: Content is protected !!