วันพุธ, 29 กันยายน 2564

Go on

22 ธ.ค. 2018
114

 

“ผบ.สส.” ขอทหารไทย ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ ให้ สมเกียรติ รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศ-กองทัพ ส่งกำลังใจให้ทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ความขัดแย้ง มีภัยอันตราย”
/ส่งทหารช่าง ปฎิบัติภารกิจสันติภาพ เซาท์ซูดาน

“บิ๊กกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ทำ พิธีส่งกำลังพลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน จำนวน 261นาย เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของUN

พล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวว่า นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบจากสหประชาชาติ

“ ขอให้ภูมิใจว่าทุกคนเป็นผู้แทนของกองทัพไทย จงปฏิบัติหน้าที่ให้สมเกียรติ รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศและของกองทัพในพื้นที่ ที่มีความขัดแย้งและมีภัยอันตราย”

“ขอชื่นชมในความเสียสละ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกนาย ในการปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งครั้งนี้”

สำหรับการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ ของในหลวง ร.9

พันโท บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน กล่าวว่า ภารกิจที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดานเป็นเวลา 1 ปี ถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยส่งกำลังไปปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานาน เนื่องจากไทยและสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน มีระยะทางห่างกันถึง 10,000 กิโลเมตร

โดยมีภารกิจหลักในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในค่ายทหารของสหประชาชาติด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดกำลังครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทย เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศ ถือเป็นเกียรติภูมิของกองทัพไทย ความเป็นทหารไทย ที่จะได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน

ก่อนหน้านี้ กองทัพไทย ได้ส่งกำลังพลส่วนล่วงหน้า จำนวน 12 นาย และยุทโธปกรณ์ จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง ไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา

error: Content is protected !!