วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ชุดทำงาน ,

20 ธ.ค. 2018
91

ชุดทำงาน ,,,,ทหารพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์…… พร้อมลุยทำสวน

โครงการตามรอยเท้าพ่อ ค่ายเอกาทศรถ กองทัพภาค3 พิษณุโลก

เป็นพื้นที่. ม. พัน 9 ดูแล 150ไร่ ป.พัน 104 จำนวน 60ไร่ และ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 บชร.3 อีก65ไร่

error: Content is protected !!