วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ร.29”ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เตรียมไปฝึกที่Hawaii

19 ธ.ค. 2018
218

 

“บิ๊กแดง” ส่ง กองร้อยทหารราบ ไปฝึกร่วม “Lightning Forge 2019 “กับ ทบ.สหรัฐฯ ที่Hawaii ปีหน้า /ทัพ1 เลือก “ร.29” เตรียมพร้อม ทักษะภาษาอังกฤษ

หลังจากที่ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. เดินทางไปเยือน ทบ.สหรัฐฯ ที่Hawaii เมื่อปลายเดือน พย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ในด้านการฝึกร่วม. ….จึงสั้งการให้ แม่ทัพภาค 1, และ ผบ.พล.ร.9 เลือกหน่วยไปฝึก โดยมอบหมายให้ ร.29 เป็นหน่วยหลักในการจัดกำลัง 1 กองร้อยทหารราบ เข้ารับการฝึกผสม รหัสการฝึก “ Lightning Forge 2019 “ กับ พล.ร.25 กองทัพบกสหรัฐฯ ที่ เกาะ Oahu รัฐ Hawaii

และเข้ารับการประเมินผลการฝึก ที่ JRTC, Fort Polk, รัฐ Louisiana ในปี พ.ศ.2562

“ผู้การกอล์ฟ” พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 เป็นประธานในการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษของกำลังพล ร.29 และ นขต.ร.29 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของหน่วย

พร้อมให้แนวทางในการคัดเลือกกำลังพลในการฝึกฯครั้งนี้ว่า กำลังพลที่เข้ารับการฝึกฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ มีพื้นฐานการปฏิบัติทางยุทธวิธีที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เเละลักษณะทหารดี เพราะกำลังพลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตัวเเทนของ ทบ.ไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมิตรประเทศ

การฝึกผสมกับ ทบ.สหรัฐฯในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของ ทบ.ไทย เกิดขึ้นได้จากดำริของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและยกระดับการฝึกของ ทบ.ไทยให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!