วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

ฟิต ต่อเนื่อง

19 ธ.ค. 2018
115

 

“บิ๊กแดง” สานต่อ”บิ๊กเจี๊ยบ” สั่ง 351 ผู้พัน 73 ผู้การกรม ทดสอบร่างกาย-ภาษาอังกฤษ -ความรู้การบริหารงาน

จากSmart Man, Smart Army ในสมัย บิ๊กเจี๊ยบ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็น ผบ.ทบ.2 ปี
มา Smart Soldiers, Strong Army ในยุค บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผบ.ทบ. ก็สายต่อ การทดสอบ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ และความรู้

กองทัพบก ยังเดินหน้านโยบายสร้างความเข้มแข็งด่านร่างกายและความรอบรู้ ให้กำลังพลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ

เตรียม จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ กับผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน และการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ ของผู้บังคับหน่วยระดับกรม ประจำปี 2562
ในวันที่ 21ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โดยมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน 351 นาย และ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม 73 นาย เข้ารับการทดสอบ

ซึ่ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีกำหนดไปตรวจเยี่ยมการจัดทดสอบทั้งสองด้านในวันดังกล่าวด้วย

พร้อมกันนี้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
จะมีการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับ
กองพัน เพื่อย้ำแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงเวลาต่อไป รวมถึงการอำนวยความสะดวกประชาชน
และดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

​​
ทั้งนี้ การทดสอบร่างกายและความรู้เป็นไปตามนโยบาย “Smart Soldier Strong Army” ที่มุ่งให้ผู้บังคับหน่วยเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง และกำลังพลในหน่วยงาน

โดยกองทัพบกได้จัดการทดสอบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2559 ซึ่งสถิติการทดสอบมีทิศทางดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบร่างกายได้คะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ที่เพิ่มขึ้น
ทุกครั้ง

ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความรู้ กองทัพบกจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับการบริหารจัดการกำลังพลในระดับผู้บังคับหน่วยให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และขีดความสามารถของกำลังพล

error: Content is protected !!