วันพุธ, 29 กันยายน 2564

อะไรก็ซ่อมได้ 

18 ธ.ค. 2018
132

 

นักรบสีน้ำเงิน นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฺฏิบัติงานช่าง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โดยทหารช่างของหน่วยทหารพัฒนาได้ทำการซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 8.8 กม. และระยะทาง 1.4 บริเวณ บ้านบัว เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ได้ใช้ถนนสะดวกสบายขึ้น หน่วยทหารพัฒนายังเล็งเห็นถึงความปลอดภัยในการขับขี่ เพื่อเป็นลดการอุบัติเหตุ จึงได้ส่งทหารช่างของหน่วยทหารพัฒนาลงมือซ่อมแซมถนน

นอกจากนี้ยังได้ช่วยชาวบ้านขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ตามโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน 17 สระ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำการเกษตรและเป็นการลดภาระต้นทุนให้พี่น้องเกษตร

error: Content is protected !!