วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทร.สานฝันเยาวชน 3 จชต.“รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ปี 2562

 

พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร.เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการ“รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ประจำปี 2562 โดยมี พล.ร.ท.เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และภาคเอกชน ร่วมการแถลงข่าวที่กองทัพเรือ ได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้นำกลุ่มผู้นำศาสนา(ดาอี)และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ใน อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ไปทัศนะศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานของกองทัพเรือ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ตลอดเวลา 13 ปีของการดำเนินโครงการ กองทัพเรือ ได้ประเมินผลที่ผ่านมา ผู้นำศาสนา(ดาอี)และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี เช่น การสมัครเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนรุ่นน้อง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเชิญกำลังพลกองทัพเรือเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ และถึงแม้ว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวยังมีปรากฏอยู่บ้าง แต่จากการตรวจสอบพบว่า ไม่เคยมีผู้นำศาสนา(ดาอี)และเยาวชนในโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
กองทัพเรือได้เล็งเห็นว่า ผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้ง ปลูกฝังความรักชาติ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย สามารถนำประสบการณ์และแนวความคิดในการเสริมสร้าง ความปรองดองสมาฉันท์ถ่ายทอดไปยังครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 , บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด(มหาชน) , บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (มัสยิดบ้านครัว) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพเรือ ที่สนับสนุนการนำคณะเยาวชน “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” เดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดสระบุรี และเมืองพัทยา อาทิ แบงคอกซีไลฟ์ , โอเชี่ยนเวิลด์ สยามพารากอน , องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี , สวนนงนุชพัทยา , พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ และอาร์ต อิน พาราไดซ์ พัทยา เป็นต้น

error: Content is protected !!