วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ Highway

17 ธ.ค. 2018
149

“เราต้องเดินตาม “ยุทธศาสตร์ชาติ” ต้องไม่ใช่เดินตาม เพราะคำสั่ง แต่เปรียบเสมือน “ไฮเวย์” เดินไปอย่างมีแผนแม่บท กฎระเบียบ ให้ทุกคนเข้าถึงโอกาส ทุกส่วนต้องจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท” บิ๊กตู่ กล่าว

error: Content is protected !!