วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

ได้ผลดี !!

17 ธ.ค. 2018
136

 

“บิ๊กกบ” ติดตามผล “ระบบเฝ้าตรวจ” ชายแดน หลังมอบ “ยุทโธปกรณ์พิเศษ” และ กล้อง CCTV ประจำจุดเฝ้าตรวจ เน้นปฏิบัติได้ทั้งกลางวัน กลางคืน ให้” กกล.สุรนารี” ดูแลชายแดน
.

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินสายตรวจเยี่ยม กำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามชายแดน ที่ กองกำลังสุรนารี จ.สุรินทร์

พลเอก พรพิพัฒน์ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของ “ยุทโธปกรณ์พิเศษ”เพิ่มพูนขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจ กล้อง CCTV ติดตั้งประจำจุดเฝ้าตรวจ 12 จุด ที่ได้มอบให้ กกล.สุรนารี และพร้อมให้การสนับสนุนตามการร้องขอ เช่น เครื่องตรวจการณ์เวลากลางคืน หรือการปรับปรุงฐานปฏิบัติการต่างๆ

จากผลการปฏิบัติที่ผ่านมา กองกำลังสุรนารี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาของกองทัพไทยและประชาชน

โดยมี พันเอกณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 บรรยายผลการปฏิบัติงาน

error: Content is protected !!