วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

Anywhere !

17 ธ.ค. 2018
165

 

“บิ๊กแดง” ประชุมทางไกล จาก ปัตตานี ถกสำนักเลขาฯคสช. เร่งรัด สกัดสินค้าเกษตร ลอบเข้าไทย ชื่นชมหน่วยจับยาเสพติด ได้เพียบ เร่งขยายผล เดินหน้าสกัดกั้นที่ชายแดน สั่งเตรียมความพร้อมดูแลประชาชน ช่วงปีใหม่ …ชวนเที่ยวงาน “อุ่นไอรัก”

​​

“บิ๊กแดง”พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ลธ.คสช.) ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ จาก กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ปัตตานี มายัง บก.ทบ. กรุงเทพฯ

พลเอกอภิรัชต์ อยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วานนี้

พลเอกอภิรัชต์ กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” อย่างมีความสุข รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ที่ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ที่ยังมีการจัดงานจนถึงวันที่ 19มกราคม 2562 เพื่อสัมผัสความงดงามของวิถี
แห่งความเป็นไทยในอดีต

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า การประชุมในวันนี้ ให้ความสำคัญกับความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ในนโยบายสกัดกั้นการลักลอบนำสินค้าเกษตรเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย อาทิ หอม กระเทียม ข้าวโพด ข้าว มะพร้าว น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

พลเอกอภิรัชต์ ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ชายแดน บูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการประสานงานระหว่าง กองกำลังชายแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร ทั้งในเรื่องการข่าว ระบบการผ่านเข้า-ออก ของสินค้าบริเวณด่านชายแดน การตั้งจุดตรวจในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรผิดกฎหมายเข้ามาสร้างผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของไทย

นอกจากนี้ พลเอกอภิรัชต์ ยังได้กล่าวยืนยันในเจตนารมณ์เรื่องการหยุดยั้งยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ด้วยมาตรการสกัดกั้นปราบปรามอย่างเข้มข้นภายใน 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ได้ฝากขอบคุณทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถจับและยึดของกลางได้เป็น
จำนวนมาก

ทั้งนี้ กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความต่อเนื่องในการติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา รวมทั้งการขยายผลไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดกฎหมายด้วย

สำหรับในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง พลเอกอภิรัชต์ มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการกับทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อม
ในมาตรการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกประชาชน

รวมถึงการสัญจรในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเมือง และสถานที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

error: Content is protected !!