วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กกบ”ขึ้นอีสานตรวจเยี่ยมกกล.สุรนารี มอบของบำรุงขวัญทหารชายแดน

17 ธ.ค. 2018
159

 

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุดเดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานสนามชายแดน กองกำลังสุรนารี โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมฯในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในที่ได้ออกปฏิบัติงานในสนามตามแนวชายแดน ซึ่งกองกำลังสุรนารีปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการปกป้องอธิปไตย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ ผบ.ทหารสูงสุดได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของยุทโธปกรณ์พิเศษเพิ่มพูนขีดความสามารถในการเฝ้าตรวจ กล้อง CCTV ติดตั้งประจำจุดเฝ้าตรวจ 12 จุด ที่ บก.ทท.ได้มอบให้ กกล.สุรนารีตามการร้องขอ เช่นเครื่องตรวจการณ์เวลากลางคืน หรือการปรับปรุงฐานปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมา กองกำลังสุรนารี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาของกองทัพไทยและประชาชน

ในโอกาสนี้ผบ.ทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่มีความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำให้ภารกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้ดำรงความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เน้นย้ำขอให้หน่วยรักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีนี้ไว้ ให้มีความหนักแน่น ระมัดระวังในการครองตน และกำลังพลทุกนายจงมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เดินหน้าให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า และเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศ

error: Content is protected !!