วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ลุงหมู” เยี่ยม ลูกหลานทหาร “ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ” เชียงใหม่

“บิ๊กหมู”พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงาน
ทหาร จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดูแล
สวัสดิการ และ บ้านพักอาศัย

error: Content is protected !!