วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ชุดคุณหมอเปลี่ยนไป…..หมอชุดนำ้เงิน

14 ธ.ค. 2018
151

หน่วยทหารพัฒนานอกจากจะเป็นหน่วยทหารที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังมีหมวกอีกหลายใบที่คงสวมอยู่ และหนึ่งในนั้นก็คือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น หน่วยงานที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือ หน่วยแพทย์ ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

แต่ภารกิจของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของหน่วยทหารพัฒนา ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะปฏิบัติการในยามที่เกิดภัยพิบัติเท่านั้น แต่ขณะที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น หน่วยแพนย์เคลื่อนที่ ก็ไปออกไปปฏิบัติหน้าที่ ออกหน่วยไปรักษาดูแลพี่น้องประชาชน เช่น เรื่องของสายตา สุขภาพฟัน เพื่อเป็นการช่วยพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและประหยัดเงินกว่าการออกไปหาพบแพทย์ตามโรงพยาบาลเอกชน

นอกจากนี้กองแพทย์ หน่วยทหารพัฒนา ยังได้ออกบริการตรวจรักษา ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กๆได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในหน้า และต้องก้าวมาเป็นอนาคตของประเทศ เรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ เรียกได้ หน่วยทหารพัฒนาใส่ใจทุกเรื่องของพี่น้องประชาชนจริงๆ

error: Content is protected !!