วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ภารกิจ อืนเตอร์ฯ

14 ธ.ค. 2018
146

“ผบ.สูงสุด” ถก ผบ.เหล่าทัพ พร้อมรับภารกิจ อืนเตอร์ฯ ทั้ง ส่งทหารไทย ไปSouth Sudan ฝึกCobra Gold2019 -ทร.พร้อมรับ รล.ท่าจีน จากเกาหลีใต้-ทอ. ฝึกใช้อาวุธของเครื่องบินรบ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2562

โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ที่ กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ฉัตรระพี พูลศรี รองโฆษก กองทัพไทย กล่าวว่า พลเอก พรพิพัฒน์ ได้สั่งการให้ทุกฝ่าย เตรียมพร้อม ร่วมการฝึก Cobra Gold 2019 ในกพ.นี้

และ สนับสนุนกำลังกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง (ทางระดับ) เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS: United Nations Mission in South Sudan) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย

โดยมีแผนจัดพิธีส่งกำลังพลในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย และเคลื่อนย้ายทางอากาศจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดานต่อไป

ซึ่งการส่งกำลังฯ นี้ เป็นการส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพ

นอกจากนี้ ยังรับทราบ ผลการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่ รัฐมะละกา สหพันธรัฐมาเลเซีย ของ กองทัพบก โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และความร่วมมือกันในทุกมิติ

โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน และการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นและมั่นคง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการร่วมมือทางด้านต่างๆ ในทุกมิติต่อไป

นอกจากนี้ ทร.ยังรายงาน การนำเรือหลวงท่าจีน เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ศักยภาพใหม่ จากเสกหลีใต้ิมาทดแทนเรือที่ปลดระวาง ของ กองทัพเรือ ซึ่งจะทำให้กองทัพไทยมีกำลังรบทางเรือที่เข้มแข็งมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากองทัพเรือมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลถึงแม้สภาพอากาศจะเลวร้าย

ทั้งยังมีความพร้อมในการร่วมมือกับนานาประเทศในการเผชิญปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล

อีกทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติการสนับสนุนสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติ และมีความพร้อมที่จะพิทักษ์รักษาและปกป้องสิทธิทั้งปวงเหนือน่านน้ำ

และ การแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2562 ของ กองทัพอากาศ เป็นการแข่งขันที่ กำหนดสถานการณ์และจัดให้มีการต่อต้านจากอาวุธต่อสู้อากาศยานเป็นการเตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอ รวมถึงมีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัย และฝึกกำลังพลให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดั่งเจตนารมณ์ที่ว่า “มุ่งมั่น มั่นคง มั่นใจ” ปกป้องน่านฟ้า รักษาอธิปไตย ใส่ใจประชาชน

ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดในทุกพื้นที่ และประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากผืนแผ่นดินไทย

error: Content is protected !!