วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

Riverine Squadon Operations ทหารเรือ นักรบ น้ำจืด!!

 

“กองเรือลำน้ำ” ทัพเรือ ยกพลขึ้นบก ฝึกยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ กลางป่า เมืองกาญจน์ฯ ปฏิบัติการ ในแม่น้ำ สร้างความชำนาญการรบ ในลำน้ำ

ทหารเรือ ไม่ได้มีหน้าที่ดูแล แค่ในทะเลเท่านั้น แต่ตาม แม่น้ำ ทั่วราชอาณาจักรไทย ก็ต้องมี ทหารเรือ ช่วยดูแล อีกแรง

พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผบ.กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เยี่ยมชมการฝึกภาคยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ ในแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี และ พื้นที่ทางบก บริเวณ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

รวมทั้ง ที่ สนามฝึกยิงอาวุธ จาก
พล.ร.9 อ.เมือง กาญจนบุรี เป็นสถานที่ฝึกยิงอาวุธประจำกาย

โดยตั้งกองอำนวยการฝึก ณ วัดมโนธรรมาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ 11-23ธค.2561

เพื่อให้กำลังพลของ กองเรือลำน้ำ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติการตามลำน้ำ

โดยแบ่งกลุ่มการฝึกเป็น 2กลุ่ม คือ กลุ่มกำลังพลเดิม จะเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาให้มีความชำนาญมากขึ้น และพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติการรบ

ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มกำลังพลใหม่ จะเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญตามหน้าที่ในการปฏิบัติการในเรือ

โดยมีกำลังพลเข้ารับการฝึก 191นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ2 ลำ เรือจู่โจมลำน้ำ 6 ลำ เรือยาง 2 ลำ

โดยมีการฝึกการยิงทำลายที่หมายบนฝั่งด้วยเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (Soc – R)2ลำ การยิงทำลายที่หมายบนฝั่งด้วยยุทธวิธี Drive By หรือ เรือเคลื่อนที่ยิง และ การยิงทำลายที่หมายบนฝั่งด้วยยุทธวิธี static หรือ การหยุดเรือยิงอยู่กับที่ ซึ่งเป็นยุทธวิธีและหน้าที่ของเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ ในส่วนของการสนับสนุนการยิงฝั่ง

รวมทั้ง การส่งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นฝั่ง เพื่อทำการแทรกซึมหาข่าวหรือภารกิจอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ

และ การแปรกระบวน รูปกระบวนเรือที่ใช้ทางยุทธวิธีปฏิบัติการตามลำน้ำ

และแสดงสมรรถนะเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (Soc – R) 2 ลำ และ เรือจู่โจมลำน้ำ Assault Boat อีก4 ลำ

error: Content is protected !!