วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ทบ.ตั้ง”กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทบ.”

14 ธ.ค. 2018
110

 

ทบ.ตั้ง”กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทบ.” พร้อมใช้ข่วยเหลือประชาชน ทั้ง น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว แถมผุดโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ /“บิ๊กแดง” ขอบคุณ ภาคเอกชน ร่วมบริจาค 7.2 ล้าน

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ขอบคุณ ภาคเอกชนหลายรายที่ร่วมบริจาคเงิน รวม7.2 ล้านบาท 
สมทบทุนเข้า “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย” ของกองทัพบก เพราะ ในแต่ละปี ทบ.ต้องใช้เงินในการช่วยเหลือประชาชน จำนวนมาก ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว และเรามีโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ทั้งที่เป็นประชาชน และ กำลังพล โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาคเอกชน มาตลอด

error: Content is protected !!