วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” นำถกครม.ร่วม ไทย-ลาว Joint Cabinet Retreat: JCR ณ กรุงเวียงจันทน์

13 ธ.ค. 2018
293

“นายกฯบิ๊กตู่” พร้อม “อ.น้อง” และ ครม. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ วัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้ว เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3 วันที่13-14 ธค.2561

error: Content is protected !!