วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เสริมเขี้ยวเล็บ นย.

12 ธ.ค. 2018
210

“บิ๊กกบ” มอบ โดรน และ ระบบเฝ้าตรวจชายแดน ให้ นาวิกโยธิน
กกล.ป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ไว้ดูแลพื้นที่

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบยุทโธปกรณ์เฝ้าตรวจชายแดน ให้
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.)

เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออก ใน การป้องกันอธิปไตยของประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทา สาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมี บิ๊กเขียว พล.ร.ท. ศังกร พงษ์ศิริ ผบ.กปช.จต./ผบ.นย.รับมอบ

error: Content is protected !!