วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

แบตเตอร์รี่ …ทหาร ก็ทำเอง ยะ

 

“บิ๊กตุ๋ย” พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อม บิ๊กป้ำ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตรวจเยี่ยมโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

โดยมี พลโท ชมพล อามระดิษ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร นำชมและให้ข้อมูล

error: Content is protected !!