วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด”!

08 ธ.ค. 2018
211

 

“พลเอกปราการ” เดินหน้า สร้าง “กองกำลังประจำถื่น” ดูแลกันเอง เสริมกำลังทหาร เผย จัดตั้งแล้ว ชุดคุ้มครองตำบล-อาสามัครรักษาดินแดน ชายแดนใต้ กว่า7 พัน อัตรา. แนะ ต้องมีวินัย ฝึกฝนเข้ม ตามแผนเผชิญเหตุ

พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ผทพ.)เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ทั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อหาแนวทางปรับและแก้ไขให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง

โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการฝึกชุดคุ้มครองตำบลและอาสามัครรักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการจัดตั้งแล้ว กว่า7 พัน อัตรา

พลเอกปราการ กล่าวถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีวินัย มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ ซึ่งเป็นไปตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมของรัฐบาล

และขอให้อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเอาข่าวดีของภาครัฐในการช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ชุมชน

error: Content is protected !!