วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.

07 ธ.ค. 2018
377

จู่โจม สอ.กศ.รร.ร.ศร.
มีแผนจะเปิดการทดสอบหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 57 และ 58ในวันที่ 18-22 ก.พ.62 (คัดเลือกพร้อมกัน) เตรียมร่างกายให้พร้อม
รายละเอียดอื่นๆ อนุมัติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

error: Content is protected !!