วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เท่ากัน เป๊ะ!!

 

นานๆ “บิ๊กป้อม” จะเจอ รมว.กลาโหม ที่ตัวเท่ากันเป๊ะ เช่นนี้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ พลโท จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย–ลาว (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 25

โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ที่ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ก่อนการประชุม ได้มีการหารือกันก่อน โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และได้ปรึกษาหารือกันในประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างๆ ด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตและมิตรภาพ

การประชุม GBC ไทย-ลาว เป็นการดำเนินการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กำหนดจัดประชุมปีละ 1ครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ในที่ประชุมได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของการปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการประชุมในระดับต่างๆ

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬา ตลอดจนการศึกษาทางทหารระหว่างกองทัพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันที่จะดำรงและเพิ่มความร่วมมือที่มีอยู่ให้มากขึ้นในทุกๆ ด้าน รวมทั้งยังเห็นชอบในการนำประเด็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทหารอากาศ กรมใหญ่เสนาธิการ บันทึกลงในกรอบความร่วมมือ GBC เป็นครั้งแรก

ซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุด คือ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย-ลาว เพิ่มขึ้น โดยการประชุม GBC ไทย-ลาว ครั้งที่ 26 ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป

error: Content is protected !!