วันพุธ, 29 กันยายน 2564

”อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน”…

 

รำลึก “ร.9”ทรงเรือใบฝีพระหัตถ์ “โอเค” ชื่อ“เวคา” จากวังไกลกังวล หัวหิน มาอ่าวเตยงามสัตหีบ

“บิ๊กเขียว” พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ บิ๊กปุ้ม พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกันเป็นประธาน ในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ ชลบุรี

อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน นับได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อกองทัพเรือและต่อวงการกีฬาของไทย

เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ วันที่ 19 เมษายน 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเรือใบฝีพระหัตถ์ประเภท “โอเค” ขนาด 13 ฟุต ชื่อเรือ “เวคา” จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังอ่าวเตยงาม (อ่าวนาวิกโยธิน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อันเป็นที่ตั้งของกรมนาวิกโยธิน (ชื่อหน่วยในขณะนั้น) ระยะทางทรงแล่นใบมีระยะทาง 60 ไมล์ทะเล เพียงลำพัง โดยมีเรือตามเสด็จฯ เพียง 3 ลำเท่านั้นคือ เรือของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เรือของพระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช และเรือของพลเรือโท สนอง นิสาลักษณ์ ทรงออกจากวังไกลกังวลเวลา 04.28 น. ถึงอ่าวนาวิกโยธินเวลา 21.28 น. เป็นเวลาถึง 17 ชั่วโมง

และยังทรงนำธงราชนาวิกโยธินมาปักไว้เหนือยอดก้อนหินที่ชายหาดแห่งนี้ เป็นที่ปราบปลื้มของเหล่าทหารนาวิกโยธินและกองทัพเรือเป็นยิ่งนัก จากการที่ได้ทรงแล่นใบ

ในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงพระวิริยอุตสาหะ ที่ปวงชนทุกหมู่เหล่าสมควรน้อมนำพระราชกรณียกิจด้านความเพียรความอดทนไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ยังทรงแฝงความหมายที่ลึกซึ้ง ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงกล่าวไว้ว่า “การเล่นเรือ สอนให้คนคิดเอง ทำเอง เพราะเมือเราลงไปเล่นเรือแล้ว เรือไม่วิ่งจะไม่มีใครมาคอยสอน เราต้องคิดเอง ทำเอง ว่าลมมาทางไหน ลมแรงขนาดนี้ เราสู้ไหวไหม ถ้าไหวเราก็สู้ ถ้าไม่ไหวแล้วเรายังสู้ เรือก็คว่ำ ถ้าลมเบา เราจะต้องทำอย่างไร เรือจึงจะวิ่ง แล้วถ้าไม่มีลมเราจะทำอย่างไร เราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ ให้ลมมาถ้าเราเล่นเรือเป็น ดูทิศทางลมเป็น ถ้าเราเป็นตัวนี้ เด็กไทยเป็นตัวนี้ แล้วนำมาใช้ในชีวิต นำมาใช้ในกิจการงานได้ ไม่มีทางขาดทุน เพราะเรารู้เทคนิคการใช้ชีวิต เด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจการคิดเอง ทำเอง …”

พล.ร.ท.ศังกร จึงให้ปรับปรุงอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธินแห่งนี้ ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ และเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อเหล่าทหารนาวิกโยธิน และกองทัพเรือ การดำเนินการปรับปรุงอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธินใช้งบประมาณจากผู้มีจิตรศรัทธาร่วมสมทบทุน ทั้งจากกำลังพลครอบครัวของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และอดีตผู้บังคับบัญชาที่ได้เกษียณอายุราชการ

นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชน พลเรือน ร่วมสมทบทุนจนการปรับปรุงได้แล้วเสร็จ โดยอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน จะเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตลอดไป

error: Content is protected !!