วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ก้าวแรก ….. พัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อความมั่นคง

 

“บิ๊กหมู” เปิดสัมมนา “กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง” ร่าง”ยุทธศาสตร์กิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ”

“บิ๊กหมู” พลอากากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสัมมนา “กิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง” ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ โรงแรมทินิดี โฮเต็ลฯ

เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์กิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ของการพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง

โดยมีหัวข้อในการสัมมนา คือ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจการอวกาศ 2. ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางอวกาศ 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมสื่อสาร 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบดาวเทียมสำรวจ หรือดาวเทียมถ่ายภาพ เพื่อสร้างความพร้อมด้านกิจการอวกาศ ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม ให้สามารถนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคง รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน

โดยมี พล.อ.ฤทธี อินทราวุธ หน.ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านกิจการอวกาศ และ พล.ท.มโน นุชเกษม จก.ทสอ.กห. ร่วมด้วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง ของ กระทรวงกลาโหม

error: Content is protected !!