วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

ทำความดี ด้วยหัวใจ!!!

04 ธ.ค. 2018
256

เจ้าหน้าที่และกำลังพล แผนกกองบริการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก พร้อมใจกันจับไม้กวาด ไม้ถูพื้น ทำความสะอาดพื้นลาดจอดรถบริเวณด้านหลัง สำนักงานเลขานุการกองทัพบกอย่างขยันขันแข็ง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและดูสะอาดยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!