วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

มทภ.4 เข้ม“เกาะสมุย”ปลอดยาเสพติด

04 ธ.ค. 2018
118

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4ในฐานะ ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับส่วนราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ บก.ควบคุม ชป.กกล.รส.ทภ.4 อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ได้หารือถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ต้องมีการบูรณาการร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่จุดคัดกรองผู้ติดยาเสพติดจนถึงการให้บริการรักษาผู้ติดยาเสพติด มาตรการป้องกันและปราบปราม ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติด และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายผนึกกำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ใส่ใจทุกขั้นตอน เชื่อว่าปัญหายาเสพติดจะหมดไปจากพื้นที่ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเกาะสมุยได้แน่นอน

error: Content is protected !!