วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

“ทบ.” เทิดเกียรติ “ร.9” ….

04 ธ.ค. 2018
133

 

ชี้ “ทุกคราว ที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤติภัยต่างๆ พระองค์ได้พระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง เพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ รศ.ดร.กฤติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล และสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธค.

พลเอก อภิรัชต์ กล่าวว่า พวกเรา ล้วนมีจิตใจตั้งมั่น ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก/ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

อีกทั้งทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโท/จากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสกนิกรให้ได้รับความร่มเย็น

ตลอดจนทุกคราวที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤติภัยต่างๆพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง เพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์ โดยถ้วนหน้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทย สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างผาสุก มั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน/ ได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ บนหลักของการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ

นับเป็นแนวทางสำคัญ ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา แม้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอกออกผล และให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดั่งแสงสว่าง ที่คอยชี้นำแนวทางการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยสืบไป

​ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดไป

error: Content is protected !!