วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

“บิ๊กกบ” บุก รร.เตรียมทหาร ตรวจยันห้องนอน

03 ธ.ค. 2018
1307

 

“ผบ.สูงสุด” ให้การบ้าน อาจารย์ ครูฝึก นายทหารปกครอง กำลังพล รร.เตรียมทหาร ตระหนัก ภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ เป็น”เบ้าหลอม”ที่ดี สร้าง นักเรียนเตรียมทหาร

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จ.นครนายก

โดยมี บิ๊กอ๊อด พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมคณะ ต้อนรับ

โดยไปตรวจดู ห้องนอน ห้องออกกำลังกาย ของ นักเรัยนเตรียมทหาร ด้วย

ได้สั่งการ ให้ ปลูกฝังนักเรียนเตรียมทหารให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ,สมรรถภาพร่างกาย ,คุณธรรม และจริยธรรม

รวมทั้งทบทวนปรับปรุงการปลูกฝังความเป็นทหารที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนเตรียมทหารทุกนายให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

error: Content is protected !!