วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกับโครงการต่างๆของหน่วยทหารพัฒนา

03 ธ.ค. 2018
177

ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกับโครงการต่างๆของหน่วยทหารพัฒนา

บก.ทท. (นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ได้นำการปฏิบัติงานด้านการเกษตร และปศุสัตว์จัดนิทรรศการใน “งานปสุศัตว์เกษตรกำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.61 พี่น้องเกษตรกรที่สนใจสามารถไปชมได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ซึ่งภายในงานนี้จะมีโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยทหารพัฒนาให้การช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่ด้วย เช่นการนำน้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์ดร เพื่อนำไปปรับปรุงสายพันธุ์โคไปแจกจ่ายให้ของเกษตรกร ฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรอีกด้วย

error: Content is protected !!