วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

มทภ.3 เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเดินตามรอยเท้าพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9

03 ธ.ค. 2018
220

 

พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธ.ค. 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อทำเป็นศูนย์สาธิตในการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันของกำลังพลและครอบครัว

ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีได้ให้แนวพระราชดำริ ในการส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กำลังพลและประชาชนที่สนใจ กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริโดยใช้ชื่อว่าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ดำเนินการในพื้นที่ค่ายทหารทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช , ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ , ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย , ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง และกองพลทหารราบที่ 7

error: Content is protected !!