วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“แม่ทัพเดฟ” Kick Off ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

03 ธ.ค. 2018
120

“แม่ทัพเดฟ” Kick Off ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ลั่น ขอเวลา 3 เดือน จัดการเต็มที่ ยึดแนวทาง “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน”

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Kick Off การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ C.S.ปัตตานี

โดยมีนาย อดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้,กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อเป็นการผลักดันให้สถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สร้างพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน

โดยการจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานศึกษาเอกชนและก็ร่วมกันแสดงพลังของการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

พลโทพรศักดิ์ กล่าวว่า “นี่คือความตั้งใจของ แม่ทัพภาค.4 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สังคมเดินหน้าสู่ความสงบสุข ลูกหลานได้เข้ารับการบำบัดและผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดี

“ขอเวลา 3 เดือน ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยความจริงใจในการแก้ไขปัญหา เกิดเป็นความร่วมมือที่เห็นผลจริงและจับต้องได้” แม่ทัพ4 กล่าว

error: Content is protected !!