เจอกัน ที่เดิม!!  กำหนดไว้2 ชม. “บิ๊กตู่” พบ พรรคการเมือง

03 ธ.ค. 2018
109

 

คสช. เผย เตรียม จัดประชุมหารือแม่น้ำ 5 สาย และพรรคการเมือง 280 คนกับ”พลเอกประยุทธ์”บ่าย 7ธ.ค.นี้ เตรียมการ สู่เลือกตั้ง​ เปืดโอกาสพรรคการเมือง เสนอความเห็น เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง ที่เรียบร้อย

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. กล่าวว่า. ในการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีท พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน ได้ สั่งการถึง
การที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะจัด “การประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมือง วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 1300-1500 น.
เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป” ที่ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กทม.

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมเชิญสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะรัฐมนตรี, คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รวมถึงผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการจัดประชุมชี้แจงหารือของแม่น้ำ 5 สาย

ในครั้งนี้ ย้ำว่าเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้แล้วในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง “การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง” ในข้อ 8 ซึ่งระบุให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย ประกาศ/คำสั่ง อันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมือง พร้อมร่วมกันจัดทำแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงต้องจัดการประชุมหารือแม่น้ำ 5 สาย ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว โดยได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๘๐ คน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนพรรคการเมืองพรรคละ ๒ ท่าน

​การประชุมหารือในครั้งนี้ ทุกส่วนจะได้ทราบแผนและขั้นตอนการดำเนินการ
ทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐบาลได้เตรียมการไว้ รวมถึงความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังดำเนินการอยู่

ในขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนพรรคการเมืองจะได้เสนอปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันลดอุปสรรค และเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปด้วยความเรียบร้อยตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ2560บัญญัติไว้

error: Content is protected !!