วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“ทหารเรือ ของแผ่นดิน”

 

“ผบ.ทร.” เดินสาย เยี่ยมหน่วย ในกรุงเทพฯ ปลุก ความเป็น “ทหารของแผ่นดิน” แนะ ต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งอื่นๆ ยึดมั่นอุดมการณ์ชาติ ซื่อสัตย์สุจริต เตือน แม้เป็น ผบ.หน่วยของกองทัพเรือ แต่ต้องใกล้ชิดกับประชาชน

“บิ๊กลือ”พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ แขวงบุคคโล

โดยมีพลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้อนรับ

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึง การดำเนินการตลอดจน ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง ของหน่วยต่างๆ

พลเรือเอก ลือชัย มอบโอวาทให้แก่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและ กำลังพลจากหน่วยต่างๆ ว่า หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ถือเป็นผู้นำทางของกองทัพเรือ ขณะเดียวกัน ก็ใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องทำงานให้ประสานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชน

รวมทั้งเน้นย้ำว่า กำลังพลทุกคนคือ”ทหารของแผ่นดิน”ต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งอื่นๆ และต้องยึดมั่นอุดมการณ์ชาติเป็นสำคัญ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

error: Content is protected !!