วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ผบ.ทบ.เยือนสหรัฐฯเสริมความร่วมมือการทหาร

01 ธ.ค. 2018
157

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เดินทางเยือนกองทัพสหรัฐอเมริกา (รัฐฮาวาย)อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกและได้เข้าเยี่ยมคำนับหารือข้อราชการกับพลเรือเอก Phillip S. Davidson ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกและ พลเอก Robert B. Brown ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (US Army Pacific Command : USARPAC)และเยี่ยมชมกองกำลังป้องกันตนเอง รัฐฮาวาย (Hawaii National Guard) ที่มีประสบการณ์ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ภูเขาไฟระเบิด พายุเฮอร์ริเคน, หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นแปซิฟิก (Special Operations Command Pacific : SOCPAC), กองพลทหารราบที่ 25 พร้อมชมการสาธิตทางทหารของ Lightning Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหลักสูตรทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
​​
สำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของผู้บัญชาการทหารบกเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารของกองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐฯ ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้แน่นแฟ้นแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค อันจะส่งผลดีต่อบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562

อย่างไรก็ตามกองทัพบกไทย – สหรัฐฯ มีความร่วมมือต่อกันในหลายด้าน อาทิ การฝึกทางทหารในระดับหน่วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับข้าราชการทหารและนักเรียนนายร้อย การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทำหลักนิยมทางทหาร ความร่วมมือด้านการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงความร่วมมือในการจัดประชุมหารือในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นต้น

​ทั้งนี้ ในปี 2562 กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ มีกำหนดเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม “กองทัพบก กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก” ในระหว่าง 8-12 กันยายน 2562
ณ ประเทศไทย โดยจัดการประชุมใน 3 ระดับ คือ ผู้บัญชาการทหารบก นายทหารระดับสูงของกองทัพบก และนายทหารประทวน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์ในงานด้านความมั่นคง ซึ่งกองทัพบกสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีกองทัพบกมิตรประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

error: Content is protected !!