วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง” in Hawaii 

01 ธ.ค. 2018
340

“กองทัพสหรัฐฯ”เชิญ “บิ๊กแดง”เยือน

USPACOM-USARPACที่ Hawaii ถก ผบ.กองกำลังสหรัฐฯภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และ ผบ.ทบ.PAC ….. เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมประชุมกองทัพบก ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก” 2019/
เยี่ยมSOCPAC, Hawaii National Guard/บิ๊กแดง ขึ้นกล่าวspeech ภาษาอังกฤษ ที่ USARPAC ด้วย

​บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และเลขาธิการคสช.เยือนกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่มลรัฐ Hawaii อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก USARPAC
​​
โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมหารือ
กับ พลเรือเอก Phillip S. Davidson ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (USPACOM)

และ พลเอก Robert B. Brown ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (US Army Pacific Command : USARPAC)

พร้อมเยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญทั้ง กองกำลังป้องกันตนเอง มลรัฐฮาวาย (Hawaii National Guard) ที่มีประสบการณ์ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ภูเขาไฟระเบิด พายุเฮอร์ริเคน

หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นแปซิฟิก (Special Operations Command Pacific : SOCPAC), กองพลทหารราบที่ 25

พร้อมชมการสาธิตทางทหารของ Lightning Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหลักสูตรทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก

และขึ้นกล่าวspeech ภาษาอังกฤษ ที่ USARPAC ด้วย
​​
สำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารของกองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐฯ ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค อันจะส่งผลดีต่อบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2019นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกไทย – สหรัฐฯ มีความร่วมมือต่อกันในหลายด้าน อาทิ การฝึกทางทหารในระดับหน่วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับข้าราชการทหารและนักเรียนนายร้อย การพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดทำหลักนิยมทางทหาร ความร่วมมือด้านการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และงานด้านบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงความร่วมมือในการจัดประชุมหารือในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เป็นต้น

​ทั้งนี้ ในปี 2019 กองทัพบกไทย และ กองทัพบกสหรัฐฯ มีกำหนดเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม “กองทัพบก กลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก” 8-12กันยายน 2019ในประเทศไทย

โดยจัดการประชุมใน 3ระดับ คือ ผู้บัญชาการทหารบก นายทหารระดับสูงของกองทัพบก และนายทหารประทวน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อคิดเห็น รวมถึงประสบการณ์ในงานด้านความมั่นคง

การประชุมดังกล่าว กองทัพบกสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2ปี โดยมีกองทัพบกมิตรประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่ว

error: Content is protected !!