วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพเดฟ” ลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน

01 ธ.ค. 2018
160

“แม่ทัพเดฟ” ลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน และเยี่ยมชม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างไอร์บือแต นราธิวาส

“แม่ทัพเดฟ” พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

เพื่อพบปะสมาชิกและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

และได้ร่วมรับประทานอาหารกับสมาชิกของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต

error: Content is protected !!