วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

ทร. AIS “รวมใจบรรเทาภัยหนาว”

 

“ผบ.ทร.”-AIS ส่ง ผ้าห่มกันหนาว 7,000 ผืน พร้อมอุปกรณ์การศึกษา มอบให้แก่ประชาชนที่
ประสบภัยหนาว ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ

“บิ๊กลือ”พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 7,000 ผืน พร้อมอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 500 ชุด จาก นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และร่วมปล่อยขบวนรถลำเลียงผ้าห่มกันหนาว บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับของกองทัพเรือ ซึ่งในการนี้จึงได้จัดทำโครงการ “รวมใจบรรเทาภัยหนาว”

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากภัยหนาวอย่างรุนแรง ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเครื่องกันหนาว

สำหรับโครงการ “รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ได้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 จนถึงบัดนี้นับเป็นปีที่ 18 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

สำหรับการมอบผ้าห่มกันหนาวในปี 2561 นี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จะดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว จำนวน 7,000 ผืน พร้อมอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่หน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ที่ประสบปัญหาภัยหนาว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป

error: Content is protected !!