วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

CIA กองทัพไทย. “ต้องไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเด็ดขาด”

29 พ.ย. 2018
968

CIA กองทัพไทย. “ต้องไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเด็ดขาด”..,”ผบ.สูงสุด” สั่ง ศรภ.เกาะติดกลุ่มละเมิดสถาบันฯ โดยเฉพาะในโซเชียลและสื่อต่างๆ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่ “ศูนย์รักษาความปลอดภัย “ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ

โดยมีพลโท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานของหน่วยที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ และสามารถให้ข้อมูลประกอบการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเน้นย้ำให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการถวายความปลอดภัยฯ ให้เหมาะสมและต้องไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเด็ดขาด ป้องกัน เฝ้าระวังและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบัน ตามสื่อต่างๆ

รวมทั้งต้องพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การถวายความปลอดภัยฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ศรภ.จะต้องสนับสนุนงานด้านการข่าวในภารกิจป้องกันประเทศ รวมทั้งภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การก่อเหตุร้ายภายในประเทศ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน

พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำและสั่งการให้กำลังพลของ ศรภ.ทุกนาย จะต้องมีจิตวิญญาณของนักการข่าวที่ดีมีความเป็นมืออาชีพ เพราะงานข่าวที่ถูกต้อง และทันเวลามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา แม้จะเป็นงานปิดทองหลังพระก็ขอให้หนักแน่นอยู่เสมอ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอให้ ศรภ.ให้การสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตามบัญชาของ นายกฯ และ รมว.กห. โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ศรภ.จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมาถึง

ในตอนท้ายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายต้องมีทัศนคติในการเป็นทหารที่ดี มีความอดทนเสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหาร ไม่ปฏิบัติตัวส่อไปทางกลุ่มผู้มีอิทธิพล ซึ่งกองทัพไทยจะถือว่าจะเป็นการประพฤติผิดอย่างร้ายแรง

error: Content is protected !!