วันเสาร์, 23 ตุลาคม 2564

อุ่นเครื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย 4ธ.ค.61

พล.ร.ต.กฤษฎา รัตนสุภา เสธ.ทรภ.2/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่2(หน.สล.พมพ. ทรภ.2) นำผู้เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการจาก5จังหวัด ร่วมกิจกรรม ปล่อยกุ้งแช่บ๊วยจำนวน สองล้านห้าแสนตัว ร่วมกับ โรงไฟฟ้าขนอม และส่วนราชการ ประชาชน สมาชิก อสม.ในพื้นที่ อ.ขนอมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4ธ.ค.61 เพื่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดย นายธีรพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธี

error: Content is protected !!