วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565

“องคมนตรี โชย” ลงพื้นที้สุราษฎร์ฯ

28 พ.ย. 2018
138

ติดตาม 14 โครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้/แม่ทัพภาค4 ร่วมประชุม

“บิ๊กโชย” พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมี บิ๊กเดฟ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4, นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้อนรับ ที่ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี

ก่อนจะเดินทางมายังห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อตรวจและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ

โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานทั้ง 14 โครงการในพื้นที่ภาคใต้ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

error: Content is protected !!