วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

Navy City

 

“บิ๊กลือ” เยี่ยม 7 หน่วยกำลังรบหลัก ดูแลตะวันออก “กร.-นย.-ทรภ.1-สอ.รฝ.-สรรพาวุธ ทร.-กรมอู่ทร.-ฐานทัพเรือสัตหีบ” เยือน สัตหีบ Navy City แนะ ทหารเรือ ทุกหน่วย รักสามัคคีกลมเกลียว ทุกคนเป็น ครอบครัวเดียวกัน


“บิ๊กลือ” พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้องตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน

โดยมี บิ๊กกบ พลเรือเอก นภดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ บิ๊กเขียว พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และ พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย มอบโอวาท ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ และประสานงานซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ถือประโยชน์กองทัพเรือเป็นที่ตั้ง

โดยยึดนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นกรอบทิศทางหลัก และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้กำลังพลทุกนาย มีความสามัคคีกลมเกลียวต่อกัน ในพื้นที่สัตหีบ มีหลายหน่วยอยู่ร่วมกัน ขอให้คิดว่า ทุกคน เป็นครอบครัวเดียวกัน

และได้รับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่สัตหีบ

ทั้งนี้ พื้นที่สัตหีบ เป็นที่ตั้งของหน่วยกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพเรือ ทั้งส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุน ประกอบด้วย กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมอู่ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1?และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการรักษาอธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

error: Content is protected !!