วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ตอบโต้ อย่างเหมาะสม !!

“รมว.กลาโหม” สั่ง กองทัพ ติดตาม ตรวจสอบ การเผยแพร่ ข้อมูลเท็จบิดเบือน ภาพ ที่มีมากขึ้น ทำเสียหาย สร้างความเข้าใจผิด แนะ ให้ ตอบโต้ อย่างเหมาะสม

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในการประชุมสภากลาโหม ที่มีพลเอกประวิตร เป็นประธาน ได้สั่งการให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ติดตาม ตรวจสอบ การให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งข้อความ และภาพ. ที่มีการบิดเบือน ตัดต่อเชื่อมโยงให้เกิดความเสียหาย หรือสร้างความเข้าใจผิดกับสังคม

โดยขอให้พิจารณาความเหมาะสมในการตอบโต้ หรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ขณะเดียวกัน ภารกิจ และการทาหน้าที่ของกองทัพในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนให้
มากขึ้น เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมั่นและการให้การสนับสนุนจากประชาชนในการทำงานของกองทัพให้ได้

error: Content is protected !!